ต้นคริสต์มาสรูปจากความทรงจำ

ต้นคริสต์มาสที่ทำมาจากรูปที่จะทำให้ต้นคริสต์มาสปีนี้มีแต่ความทรงจำที่ดี