ต้นคริสต์มาสฝาเครื่องดื่ม

ต้นคริสต์มาสต้นนี้เจ้าของจะต้องเป็นคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแน่นอน เพราะมีแทบทุกจะยี่ห้อ ทุกแบบ