ต้นคริสต์มาสจากเนคไทน์

เป็นต้นคริสต์มาสที่ทำมาจากเนคไทน์ ต้นคริสต์มาสต้นนี้เหมาะที่จะอยู่ในออฟฟิศอย่างแน่นอน