ต้นคริสต์มาสจากหลอดวิทยาศาสตร์

ต้นคริสต์มาสต้นนี้ดูก็รู้เลยครับว่าเจ้าของจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์แน่นอน เล่นตกแต่งด้วยหลอดวิทยาศาสตร์ขนาดนี้