ต้นคริสต์มาสจากกล่องกระดาษ

ต้นคริสต์มาสที่ทำจากกล่องกระดาษเหลือใช้ภายในบ้านเอามาใช้ตบแต่งในบ้านได้อย่างสวยงาม