ต้นคริสต์มาสกิ่งไม้แห้ง

ต้นคริสต์มาสจากกิ่งไม้แห้งที่สามารถหาได้จากข้างบ้านเพียงแค่จัดให้สวยเติมไฟอีกนิดของตกแต่งอีกหน่อยแค่นี้ก็สวยแล้ว