ต้นคริสต์มาสกระป๋องน้ำอัดลม

ต้นคริสต์มาสต้นนี้ทำจากกระป๋องน้ำอัดลมไม่ใช่มีไว้ประดับเฉยๆ เพราะยังสามารถหยิบมาดื่มแก้กระหายได้อีกด้วย